Bơm chìm nước thải Pentax DX/DXT Series

Model: DX Series
Xuất xứ: Italy

Ứng dụng:

Hút nước thải, Bơm nước sạch