Bơm chìm nước thải Pentax DG Series

Model: DG Series
Xuất xứ: Italy

Ứng dụng:

Hút nước thải, Bơm nước sạch, Nông nghiệp