Bơm chìm nước thải Pentax DTRT Series

Model: DTRT Series
Xuất xứ: Italy

Ứng dụng:

Hút nước thải, Công nghiệp, Nông nghiệp