Bơm chìm nước thải Pentax DMT Series

Model: DMT Series
Xuất xứ: Italy

Ứng dụng:

Hút nước thải, Công nghiệp, Nông nghiệp