Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 210

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 2HP (1.5KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 25.9 ÷ 10.6 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 310

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 3HP (2.2KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 30.5 ÷ 15.6 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CH160

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1.5HP (1.1KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 23.9 ÷ 7.8 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 160

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1.5HP (1.1KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 23.9 ÷ 7.8 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 2HP (1.5KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 25.9 ÷ 10.6 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 310

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 3HP (2.2KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 30.5 ÷ 15.6 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 400

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 4HP (3KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 39 m3/h
 • Cột áp: 30.8 ÷ 13.6 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 550

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 5.5HP (4KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 39 m3/h
 • Cột áp: 37.8 ÷ 20.7 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CST 100/2

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1HP(0.74KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 27 m3/h
 • Cột áp: 12.2 ÷ 5.5 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm lưu lượng Pentax CST 200/3

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 2HP (1.5KW)
 • Lưu lượng: 18 ÷ 54 m3/h
 • Cột áp: 13 ÷ 5.3 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Pentax MB200

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 2 HP (1.5 KW)
 • Lưu lượng: 2.4 ÷ 10.2 m3/h
 • Cột áp: 41.8 ÷ 26 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm trục đứng Pentax U18V-750/8T

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 7.5 HP (5.5 KW)
 • Lưu lượng: 6 ÷ 24 m3/h
 • Cột áp: 92.6 ÷ 34.3 mét