Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 0.8 HP (0.59 KW)
 • Lưu lượng: 0.6 ÷ 3.3 m3/h
 • Cột áp: 40.5 ÷ 19.7 mét

Máy bơm bán chân không

Máy bơm chân không Pentax MD100

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1 HP(0.74 KW)
 • Lưu lượng: 0.3 ÷ 2.7 m3 / h
 • Cột áp: 53 ÷ 9 mét

Máy bơm bán chân không

Máy bơm chân không Pentax MDT100

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1 HP(0.74 KW)
 • Lưu lượng: 0.3 ÷ 2.7 m3 / h
 • Cột áp: 53 ÷ 9 mét
Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1.5 HP (1.1 KW)
 • Lưu lượng: 1.2 - 5.4 m3/h
 • Cột áp: 56.5 - 32 mét
Giá : Liên hệ
 • Công suất: 2 HP (1.5 KW)
 • Lưu lượng: 1.2 ÷ 6.6 m3/h
 • Cột áp: 59.5 ÷ 34 mét
Giá : Liên hệ
 • Công suất: 3 HP (2.2 KW)
 • Lưu lượng: 1.2 ÷ 8.4 m3/h
 • Cột áp: 62 ÷ 32 mét
Giá : Liên hệ
 • Công suất: 2 HP (1.5 KW)
 • Lưu lượng: 1.2 ÷ 6.6 m3/h
 • Cột áp: 59.5 ÷ 34 mét
Giá : Liên hệ
 • Công suất: 3 HP (2.2 KW)
 • Lưu lượng: 1.2 ÷ 8.4 m3/h
 • Cột áp: 62 ÷ 32 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm nước chân không Pentax PM 45

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 0.5 HP (0.37 KW)
 • Lưu lượng: 0.3 ÷ 2.4 m3/h
 • Cột áp: 35 ÷ 5 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm nước chân không Pentax PM 45A

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 0.5 HP (0.37 KW)
 • Lưu lượng: 0.3 ÷ 2.4 m3/h
 • Cột áp: 35 ÷ 5 mét

Bơm Pentax nhập khẩu Italy

Máy bơm nước chân không Pentax PM 80

Giá : Liên hệ
 • Công suất: 1HP(0.74KW)
 • Lưu lượng: 0.3 ÷3 m3/h
 • Cột áp: 61 ÷ 18 mét